II Edycja Programu Mentoringowego została zakończona!

O Programie Mentoringowym PMI PC

Celem Programu Mentoringowego PMI PC jest promowanie zarządzania projektami, rozwój kompetencji w oparciu o Trójkąt Talentów PMI oraz wyróżnienie pracy Wolontariuszy będących jednocześnie członkami PMI PC.

Program Mentoringowy jest owocem pracy nad potrzebami środowiska Kierowników Projektu – chęcią zdobycia wiedzy od najlepszych praktyków, rozwojem własnych umiejętności, budowaniem własnej ścieżki kariery oraz zdobywaniu nowego doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami.

Dlaczego warto wziąć udział w Programie?

Mentoring jest potężnym narzędziem osobistego rozwoju i umacniania pozycji zawodowej.
Jako Mentor i Mentee osiągniesz szereg korzyści, m.in:

Mentee

 • Możliwość współpracy z doświadczonym ekspertem w danej dziedzinie.
 • Nabycie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich.
 • Możliwość odkrycia siły własnego potencjału i rozwijania talentów.
 • Możliwość konfrontacji i analizy własnych pomysłów oraz perspektywiczne spojrzenie na rozwój ścieżki kariery.
 • Budowa cennej sieci kontaktów.

Mentor

 • Wniesienie merytorycznego wkładu w rozwój kompetencji Wolontariuszy PMI PC.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych.
 • Nauka nowych sposobów myślenia i działania w obszarze zarządzania projektami.
 • Możliwość uporządkowania i ustrukturalizowania posiadanej wiedzy.
 • Wzmocnienie umiejętności liderskich i komunikacyjnych.

Czym jest mentoring?

Mentoring jest ustrukturyzowaną relacją partnerską między Mentorem a Mentee. Polega na regularnych spotkaniach, w trakcie których Mentor (będący co do zasady osobą bardziej doświadczoną i posiadającą wyspecjalizowaną wiedzę w danej dziedzinie) wspiera i rozwija kompetencje Mentee. Mentoring nakierowany jest na likwidację luk kompetencyjnych oraz blokad zidentyfikowanych przez Mentee. Kluczowe w tej relacji pozostaje wzajemne zaufanie, zasada poufności, szacunku oraz zbudowanie wewnętrznej motywacji obu stron do samorozwoju, a także poszukiwania innych perspektyw spojrzenia na problematyczne zagadnienia.

Osiągnięte cele

Wymiana doświadczeń

Rozszerzone perspektywy

Porady i pomysły

Najskuteczniejszy mentoring opiera się na trafnej diagnostyce problemu, wyznaczeniu ogólnego
i szczegółowego celu prac, monitorowania postępów oraz ewaluacji poszczególnych etapów. Mentoring często utożsamiany jest mylnie z coachingiem. Główna różnica polega na tym, że w mentoringu korzysta się
z potencjału obu stron. Mentee koncentruje się na obszarach, które z jego punktu widzenia są istotne dla jego rozwoju, jednakże wiedza i doświadczenie Mentora stanowią zasób, z których para wspólnie czerpie. Mentor ma prawo udzielać porad i sugerować rozwiązania, a nie tylko zadawać szereg pytań otwartych naprowadzających na samodzielne wypracowanie rozwiązania.

Skuteczny mentoring opiera się na kilku zasadach odróżniających tę formę pracy od innych metod.

 • Mentee i Mentor są sobie równi. Ich wzajemna relacja opiera się na wzajemnej empatii, poszanowaniu poglądów i zaufaniu. Ocenianie nie jest wskazane. Mentor podąża za Mentee i poświęca poszczególnym kwestiom tyle czasu, ile tego wymaga Mentee.
 • Mentee podejmuje decyzje o wyborze tematu lub ostatecznie akceptuje wybór tematu. Rolą Mentora nie jest przekazanie całej posiadanej na dany temat wiedzy, a tylko poszczególnych jej elementów istotnych
  z punktu widzenia Mentee. Dobór zakresu, narzędzi i praktyk powinien być podyktowany osiągnięciem celu założonego przez Mentee.
 • Mentor pomaga zidentyfikować bariery w osiągnięciu celu, ale to Mentee decyduje, z których porad ostatecznie skorzysta.
 • Mentee jest źródłem rozwiązań, dlatego rolą Mentora nie jest dawanie rad. Mentor poprzez odwołanie do własnych doświadczeń oraz zadawanie wnikliwych pytań dociera do potencjału i zasobów Mentee, wydobywa je i motywuje do działania.
 • Celem mentoringu jest rozwój i działanie. Obie strony pragną rozwijać swój potencjał, stąd tak duży akcent kładzie się na wewnętrzną motywację

PARTNER MERYTORYCZNY PROGRAMU

Paweł Sopkowski

Ireneusz Zyzański

Jagoda Inglik

Coach Wise jest firmą dostarczającą profesjonalną wiedzę i usługi w zakresie szeroko rozumianego rozwoju ludzi, zespołów, a przez to organizacji. Koncentruje się na usługach coachingowych, mentoringowych i facylitacyjnych, które są kluczem do budowania osobistego przywództwa wszystkich osób, które z tych metod korzystają. Coach Wise działa w Polsce od 1998 roku, wcześniej pod marką Coach Wise i zrzesza profesjonalnych coachów, mentorów i konsultantów. Wszyscy coachowie Coach Wise posiadają akredytację ICF, z czego 15 osób na poziomie ICF PCC.

POZNAJ MENTORÓW 2. EDYCJI PROGRAMU

 • Americo Pinto
  Americo Pinto
 • Sławomir Drygas
  Sławomir Drygas
 • Piotr Żukowski
  Piotr Żukowski
 • Paweł Łopatka
  Paweł Łopatka
 • Michał Serwa
  Michał Serwa
 • Ewa Sońta
  Ewa Sońta
 • Maria Zawadzka-Samoszuk
  Maria Zawadzka-Samoszuk
 • Gabriel Sznajder
  Gabriel Sznajder
 • Spencer Horn
  Spencer Horn
 • Tomasz Łopaciński
  Tomasz Łopaciński
 • Piotr Ogonowski
  Piotr Ogonowski
 • Raji Sivaraman
  Raji Sivaraman
 • Dariusz Ciechan
  Dariusz Ciechan
 • Marek Łubiarz
  Marek Łubiarz
 • Agnieszka M. Gasperini
  Agnieszka M. Gasperini
 • Maciej Koszykowski
  Maciej Koszykowski
 • Agnieszka Krogulec
  Agnieszka Krogulec
 • Ewa Serwa
  Ewa Serwa
 • Piotr Słowikowski
  Piotr Słowikowski
 • Piotr Szczerbiak
  Piotr Szczerbiak
 • Maciej Łączny
  Maciej Łączny
 • Wojciech Ułas
  Wojciech Ułas
 • Dariusz Zieliński
  Dariusz Zieliński
 • Maciej Mordaka
  Maciej Mordaka
 • Monika Podkowińska
  Monika Podkowińska
 • Michał Słaby
  Michał Słaby
 • Paweł Wachułka
  Paweł Wachułka

TEAM PROGRAMU

Olga Kacprzak
Agnieszka Korgulec
Menu
Americo Pinto
Americo Pinto
PMP, is one of the main authorities in the PMO topic in the Americas, having more than 20 years of experience as an International Speaker, Consultant, Researcher, Executive and Author.
He is Chair at PMO Global Alliance, a worldwide community of PMO professionals, Professor at many universities in Americas and Europe, and a regular columnist at the PM World Magazine.
Americo Pinto received the PMI (project Management Institute) Distinguished Contribution Award in 2011, in Dallas, TX, for his contribution to the development of Project Management practices.
He led the 6-year research project that created the PMO VALUE RING, today, the most used methodology in the world to create, evaluate and monitor PMOs focused on value generation.
The PMO Global Awards, the largest awards in the world for PMOs, was created by Americo Pinto and counts with the participation of more than 500 professionals and companies from more them 100 countries.
All this significant set of experiences enables Americo Pinto to know deeply hundreds of project management and PMO success stories, which inspire the valuable insights that he shares in his speeches and workshops around the world.
Sławomir Drygas

Global Organizational Change Management Leader

Inżynier mechanik i absolwent MBA. Certyfikowany PMP, CMI, SCRUM Master, Lean Six Sigma Master Black Belt. Profesjonalista z 17-letnim doświadczeniem zdobytym w branży produkcji, łańcucha dostaw i usług wspólnych. Z sukcesem zarządzał portfelami, programami i projektami w organizacjach międzynarodowych. Prowadził projekty budowy i rozwoju zakładów produkcyjnych; wdrażał i umacniał kulturę Ciągłego Usprawniania w nowej organizacji zgodnie z zasadami metodologii Lean i Six Sigma. Eksperymentował z metodologiami zarządzania projektami, aplikując je w rzeczywistych warunkach biznesowych, często z powodzeniem stosując podejście hybrydowe. Doświadczony Menadżer Tranzycji w obszarze zakupów, finansów, IT, zarządzania danymi oraz HR w środowisku SAP. Zarządza zespołami lokalnymi, międzynarodowymi i rozproszonymi w środowisku wielokulturowym. Obecnie odgrywa kluczową rolę wspierając transformację biznesową jako Globalny Lider Zarządzania Zmianą w centrach usług 3M na całym świecie. Skupiony na ludziach. Wierzy, że inwestowanie w zarządzanie ryzykiem wpływa bezpośrednio i ekspotencjalnie na wyniki ale tylko wtedy, gdy idzie w parze z efektywnym zarządzaniem interesariuszami. Prywatnie ojciec dwójki dzieci: Mai (11) i Pawła (9). Preferuje aktywny tryb życia, wolny czas spędza na siłowni i w kuchni. Pracuje nad pobiciem swojego rekordu na szybkość ułożenia kostki Rubika. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Piotr Żukowski

IT Executive, Project/Program Manager

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie i Marketing). Od 20 lat zaangażowany w realizację projektów informatycznych, na początku w roli analityka i projektanta. Od 2001 pełnił funkcje Kierownika/Dyrektora Projektu. Obecnie Dyrektor Obszaru Biznesowego. Z powodzeniem zajmował się budową systemów informatycznych głównie w obszarze Administracji Centralnej i Samorządowej. Realizował duże projekty np. dla PFRON, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2003 roku uzyskał certyfikat PMP. Wiele lat realizacji skomplikowanych przedsięwzięć informatycznych dało mu dobre praktyczne podstawy w szeroko pojętym zarządzaniu. Ma doświadczenie w zarządzaniu zespołami małymi, dużymi czy rozproszonymi. Skupia dużą część swojej uwagi na pracownikach. Jest postrzegany jako lider, który potrafi zbudować efektywny zespół i razem z odpowiedzialnymi i zaangażowanymi ludźmi osiągnąć zamierzony cel. W pracy łączy pasję, znajomość IT, inżynierii oprogramowania z teorią i praktyką zarządzania. Orędownik zdrowego rozsądku, także w doborze odpowiedniej metodyki, narzędzi i sposobu realizacji projektu. Lubi ludzi 🙂 Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Paweł Łopatka

Country Manager of SoftServe Poland

Experienced Executive, both at the strategic and operational level with the ability to manage organizations, projects and teams in times of constant change. Former member of the Management Board of the Project Management Institute Poland Chapter. Mentor and coach of startup environments. Graduated from the Opole University of Technology, Abertay University in Dundee and doctoral studies in field of Strategic Management from the University of Economics in Wroclaw. Gained international experience in companies such as: Redknee, Nokia, Siemens and BBC Scotland. Global experience in EMEA and APAC in area of Business Development and Project Delivery. Strategy consultant & Technology advisor in areas of fin-tech, retail, media and digital transformation. Named as Manager of the Year 2018 and Bussiness Tiger by ProProgressio. BSS industry expert. Supported areas from the PMI Talent Triangle: – Business strategy and management

Michał Serwa

Senior IT Project Manager Consultant / Vice President of the Board, Business Relations at PMI Poland Chapter

Konsultant w zakresie Project Managementu, łączący ze sobą świat biznesu z IT. Doświadczony w transofrmacjach cyfrowych w organizacjach. Proaktywny i kreatywny, pełny energii, nastawiony na budowanie relacji. Współpracuje z organizacjami z sektora Bankowości, IT, IoT i Energetycznego. Członek Zarządu PMI Poland Chapter, twórca konferencji „Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami” oraz „PMI Business Future”. Współorganizator studiów podyplomowych Advanced Project Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wolontariusz, Manager, mentor. Publikuje artykuły związane z podejściem do zarządzania, bazując na zjawiskach psychologicznych i zmianach społecznych. Pasjonat wzmacniaczy lampowych jak i nowych technologii. Praktyk Muay Thai i Kick-Boxingu. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management)

Ewa Sońta

Kierownik Projektu, Trener biznesowy, Researcher

Jestem doświadczoną i zmotywowaną do rozwoju osobą, ekspertem w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Posiadam 15 letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym w zakresie realizacji projektów na styku IT oraz biznesu dla branż: finansowej, usługowej oraz paliwowej. Kluczowe kompetencje: • Zarządzanie projektami i PMO poparte certyfikatami PMP, Prince2, MSP. • Przełożenie strategii na działania operacyjne – wiedza ekspercka praktyczna i teoretyczna poparta dwoma publikacjami książkowymi. • Wdrażanie metodyk zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą w organizacjach • Doświadczenie w budowaniu i kierowaniu zespołem. • Umiejętność organizacji pracy w środowisku wielozadaniowym. • Bardzo dobry warsztat trenerski i prezentacyjny. • Znajomość problemów i wyzwań branży paliwowo-energetycznej. Prowadzę wykłady z Zarządzania Projektami IT oraz Zarządzania (w języku niemieckim). Tworzę i zarządzam Programem Innowacji dla studentów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem Mentorem w programie MIT Enterprise Forum Poland. Interesuje się literaturą biznesową, innowacyjnymi technikami budowania programów edukacyjnych, metodykami rozwoju startupów. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Maria Zawadzka-Samoszuk
Maria Zawadzka-Samoszuk
HR Business Partner; Trener biznesowy; Konsultant HR; Coach 
Maria Zawadzka-Samoszuk jest praktykiem HR wspierającym rozwój ludzi i organizacji.
Czternastoletnie doświadczenie HR-owe zdobywała w działach personalnych dużych organizacji oraz zarządzając własna firma konsultingową. 
Obecnie związana zawodowo z DPD Polska na stanowisku HR Business Partnera.
Jako trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: kompetencji menedżerskich, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. 
Jako konsultant doradza klientom biznesowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w działaniach dotyczących tworzenia narzędzi rozwoju potencjału pracowników, m.in. takich jak:  diagnoza oraz kształtowanie kultury organizacyjnej, budowa modeli kompetencyjnych, audyt kompetencji metodą Assessment Development Centre, zarządzanie talentami w organizacji, budowanie zespołów otwartych na współpracę. Jest autorką wielu programów dotyczących rozwoju kompetencji menadżerskich.
Gabriel Sznajder

Doświadczony Manager, Trener

Doświadczony menedżer, ekspert w obszarze inżynierii oprogramowania, z szerokim 15 letnim praktycznym doświadczeniem poczynając od kodowania, przez zarządzanie zespołami i projektami, aż po realizację portfolio projektowego obejmującego 180 specjalistów, z rocznym budżetem na poziomie 7 mln EUR. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Trener biznesowy i konsultant w obszarze Zarządzania Projektami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa. 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Wrocławskiego Oddziału PMI. Obecnie prezes PMI Poland Chapter. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Spencer Horn

High Performance Team Whisperer, Executive Leadership Savant, Conflict Advocate, Accountability Evangelist

Businesses internationally look to Spencer as an enthusiastic, insightful source for counsel and advice on developing productive and focused corporate cultures.

Spencer is able to draw upon his 27 years of executive experience to reenergize seasoned and emerging professionals and increase organizational effectiveness. He inspires change, to develop: a powerful culture, effective communication, high performing teams and engagement.

Spencer is the President of Altium Leadership. He has previously been CEO of leadership development company and Vice President of a NASDAQ company, which developed IMAX theaters in tourist destinations. There he worked with major organizations such as IMAX Corp., National Geographic Television, Radio City Productions, Disney Films and more.

He has been speaking and presenting at PMI chapter development conferences since 2010 and has been a regular speaker at the PMI Leadership Institute Meeting (LIM) North America Conference, since 2014. He is consistently one of the highest rated speakers for the yearlong, PMI Leadership Institute Master Class (LIMC) since 2015.

He is a co-author of the “Speakers on Life” anthology “The Power of the Platform” along with Jack Canfield, Les Brown, Brian Tracy and more.

He holds a bachelor’s degree in political science and a master’s degree in economics from the University of Utah. He is a certified team coaching facilitator through Team Coaching International and a certified Professional Dynametric Programs trainer and administrator through PDP Global.

Spencer has been married to his amazing wife, Jana, for more than 32 years. Together they have five beautiful children and five grandchildren.

Supported areas from the PMI Talent Triangle:

Tomasz Łopaciński

Global PMO Lead

20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektem oraz portfelem projektów. Praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektem, portfelem i biurem projektów z perspektywy organizacji realizujących projekty na rzecz klienta zewnętrznego jak i organizacji realizującej projekty na potrzeby własne. Doświadczenie w pracy z zespołami wirtualnymi pracującymi w różnych strefach czasowych. Doświadczenie w roli Mentora w programach mentoringowych globalnej organizacji. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership)

Piotr Ogonowski

Doświadczony Menadżer i Wykładowca zarządzania

Autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz budowy organizacji projektowych. Wspierał reorganizację ponad 20 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; w 2010r wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE. Certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca PCM, RUP i Agile, trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą i Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego i studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Absolwent studiów doktoranckich na ALK w zakresie Zarządzania Strategicznego. Obecnie pracuje jako Manager w PwC. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Raji Sivaraman

M.S, PMI-ACP, PMP, PMO-CP Principal of ASBA LLC

A Singapore citizen, helps USA/Singapore companies with strategic planning/overseas startups. Speaks several languages. Worked in Singapore, Thailand, India and the USA. Helps fortune 50/500 companies with CSR/BSR/Mobility projects. Consultant, Director, Strategic Advisor and an Advisory Board member for non-profit organizations. Worked in IT, publishing, financial, standards and logistics industries as a lead project manager and implementation manager. Adjunct Professor at Montclair University, USA. Researcher, Author, Contributor to Project Management books, published articles, research and white papers internationally. Global facilitator, keynote speaker for CXO Forums/Discussant/Academic chair/Moderator/ and a panelist. An Agile practitioner with a Master of Science Degree in Project Management. Held leadership positions with the PMI at the chapter/global level and conducts workshops around the world. In a nutshell, a Pracademic. Distinguished Women leaders of Singapore 2013. Supported areas from the PMI Talent Triangle: – Leadership – Business strategy and management – Technical project management

Dariusz Ciechan

Ekspert zarządzania projektami i programami. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach. Konsultant i Trener. Moderator design thinking.

Doświadczony oraz certyfikowany (PMP, PMI-RMP, PRINCE2, MSP, ITIL, SixSigma) kierownik projektu oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem w firmach takich jak: Alcatel, Alcatel-Lucent, 3Di, Atos. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT (m.in.: PostNord, Highways Agency, Siemens, Orange), nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw. Przekazuje wiedzę praktyczną studentom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej oraz Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, jak i uczestnikom prowadzonych seminariów, szkoleń i warsztatów. Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach. Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach. Jest recenzentem standardu PMI® “The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects”. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Marek Łubiarz
Marek Łubiarz
Entuzjasta i propagator ładu projektowego – profesjonalnego, uporządkowanego zarządzania projektami, programami i portfelami dla realizacji celów biznesowych organizacji. Zwolennik i praktyk efektywnego wykorzystywania podejścia tradycyjnego i zwinnego dostosowanego do potrzeb projektu i organizacji.
Doświadczony Kierownik Projektu, szef zespołu, menedżer, trener, mentor z ponad 25-letnim doświadczeniem w skutecznym zarządzaniu projektami i na stanowiskach kierowniczych w branży ICT.
Był Ekspertem ds. Projektów Strategicznych w Orange Polska w jednostce organizacyjnej monitorującej realizację najważniejszych projektów.
Zarządzał Obszarem Biznesowym Ład Projektowy w CTPartners SA i odpowiadał za całokształt szkoleń i projektów doradczych z obszaru zarządzania ładem projektowym.
Współpracował z firmą PM Experts prowadząc szkolenia oraz pomagając klientom w tworzeniu i wdrażaniu procesów zarządzania projektami oraz organizowaniu i optymalizacji działań Project Management Office.
Zajmował stanowisko Dyrektora Biura IT w Softbank S.A. tworząc i wdrażając metodykę zarządzania projektami, pracował w Unisys Polska sp. z o.o. kolejno na stanowiskach: Kierownik Projektu, Information Services Manager oraz Practice Director. W latach poprzedzających zajmował się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych w rolach Software Support Konsultant, projektant i programista.
Podróżnik, amator fotograf, miłośnik czytania i słuchania dobrej muzyki.
Agnieszka M. Gasperini

Konsultant biznesowy, Trener, Coach

Agnieszka Gasperini jest Kierownikiem Projektów (PMP) z 18 – letnim doświadczeniem i znajomością 6 języków obcych. Karierę zawodową rozpoczęła w Siemens AG w 1999 roku. Agnieszka jest członkiem założycielem PMI Poland Chapter od 2002 roku. Prowadzi własną firmę Leader Tango, która w innowacyjny sposób łączy świat Przywództwa i Tanga Argentyńskiego (www.leadertango.com). Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Maciej Koszykowski

Dyrektor Programu, Mentor i Trener

Dostarcza, wspiera, pomaga, a także ratuje zagrożone projekty i programy. Mentor i trener. Praktyk zarządzania tradycyjnego oraz zwinnego (agile). Doświadczony w nowych technologiach, transformacji cyfrowej, oprogramowaniu sektora automotive, IT service transition, wdrożeniach usług i systemów IT, przedsięwzięciach międzynarodowych, a także w projektach społecznych sektora not-for-profit. Certyfikowany kierownik projektów i programów (PgMP, PMP, PMI-RMP, PSM, AgilePM, PRINCE2, PRINCE2Agile, ITIL, MSP, M_o_R, SixSigma). Oficjalny recenzent oraz kontrybutor międzynarodowych standardów PMI: PMBOK Guide 6th Edition, Standard for Program Management 4th Edition, Standard for Portfolio Management 4th Edition, oraz Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects. Kierownik Projektu tłumaczenia Kodeksu Etyki i Profesjonalnego Postępowania PMI dostępnego od października 2016 roku. Od 2013 roku związany z Project Management Institute (PMI), członek założyciel PMI Branch Kujawsko-Pomorskie, a także w przeszłości Dyrektor Zarządzający PMI Kujawsko Pomorskie, Członek Zarządu PMI Polska ds. Wolontariuszy, wieloletni asesor Konkursu Projekt Roku (PMI). Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Agnieszka Krogulec

Past President PMI Poland Chapter, Doświadczony Project/Program Manager, PMO Manager, Trener, Mentor, Coach, Wykładowca

Ponad 18 lat profesjonalnego doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów i programów dla biznesu i IT, w tym w konsultingu w Deloitte oraz kierowania PMO. Główny zakres projektów: budowanie i wdrażanie nowych produktów, transformacja procesów biznesowych, fuzje i przejęcia, rozwój organizacji i kapitału ludzkiego. Główne branże: finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja, gas&oil, administracja publiczna. Od wielu lat blisko związana ze środowiskiem zarządzania projektami i promowaniem dobrych praktyk. Prezes Zarządu Project Management Institute Poland Chapter (2016-2018), wieloletni Członek Zarządu, a obecnie Doradca Zarządu PMI PC i European Chapter Cooperation Liaison. Asesor i członek jury konkursów oceniających najlepsze projekty i PMO w Polsce i na świecie (Dolina Krzemowa, Chiny, RPA). Inspirująca i zorientowana na rezultaty liderka. Entuzjastka społecznego przywództwa, zaangażowana w projekty tworzące nową jakość i zmieniające świat na lepszy, zgodnie z jej mottem: Bądź zmianą, którą chcesz widzieć na świecie. Członkini Vital Voices Poland Leadership & Mentoring Network. Miłośniczka gór, podróży, odkrywania nowych zakątków świata i kultur oraz tańców latynoamerykańskich. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Ewa Serwa

Project Portfolio Manager, Vice President of the Board at PMI Poland Chapter, UX-PM

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka, mentorka. Z projektami związana od ponad 10 lat. Zawodowo Project Portfolio Manager. Członek Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego w PMI PC. Doświadczona w projektach złożonych, międzynarodowych oraz wielodziedzinowych. Z pasją i zaangażowaniem łączy swoje umiejętności z celami biznesowymi. Redaktorka Strefy PMI, autorka tekstów. Twórczyni inicjatyw Women in Project Management oraz PMI Connect. Certyfikowana Project Manager, Executing UX. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Piotr Słowikowski

Doświadczony kierownik programów i transformacji. Trener, moderator, prelegent

Piotr od 15 lat prowadzi projekty na styku IT i biznesu. Transformował i budował organizacje, wprowadzał nowe procesy, zarządzał dużymi zmianami organizacyjnymi w środowisku międzynarodowym. Działa także jako prelegent, współorganizator i moderator konferencji oraz paneli dyskusyjnych poświęconych zarządzaniu IT. Obecnie w mBanku odpowiada za projekty i programy strategiczne. Promotor brania odpowiedzialności oraz ciągłego rozwoju członków zespołów projektowych. Skuteczny lider, nastawiony na współpracę, merytorykę i rozwiązywanie problemów. Zwolennik wprowadzania rozwiązań systemowych w miejsce działań doraźnych. Oprócz zarządzania projektami prowadzi także wiele szkoleń oraz warsztatów w Polsce i na świecie – łącznie ponad 8000 godzin szkoleniowych. Jest także wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Przez 6 lat koncertował z Filharmonią Olsztyńską, a także innymi orkiestrami w wielu krajach Europy. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management)

Piotr Szczerbiak

Doświadczony Kierownik Programów i Projektów, Menadżer zarządzania portfelem projektów, Trener

Przez ostatnie kilka lat uruchamia i rozwija biura zarządzania projektami w globalnych i regionalnych organizacjach o rożnych kulturach organizacyjnych, starając się propagować praktyczne podejścia i rozwiązania. Wspiera Kierowników Projektów w rozwoju. Wcześniej przez ponad 15 lat zebrał doświadczenie w zarządzaniu programami i projektami wprowadzania nowych produktów i usług, uruchamiania nowych jednostek biznesowych, wdrożeń IT. Zrealizował duże (ale nie tylko) projekty zarówno dostarczające rozwiązania dla zewnętrznych klientów (IT, logistyka, inne) jak i projekty wewnętrzne (zmiany biznesowe, nowe produkty i systemy). Certyfikowany trener w zakresie kompetencji miękkich, MBA, MSP Practitioner, PMP, PRINCE2 Practitioner, P3O, AgilePM. A w dawnych, dawnych czasach inżynier-konstruktor lotniczy 🙂 Pasjonat wdrażania rozwiązań Teorii Ograniczeń / CCPM w projektach oraz rowerowych wyjazdów. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Maciej Łączny
Maciej Łączny
I was a leader ever since I remember, a PM at heart. In elementary school, high school and during studies.
In my professional life, I led local and international projects, worked with waterfall, agile techniques and above all – hybrid. I worked as a manager and project manager on various projects in many different fields. Starting from classic IT projects, medical and telemedicine, events, car launches, improvement projects, gaming projects, org structure, business relationship projects, ERP, hiring projects. I managed teams of up 30 direct reports and was responsible for 200+ organizations. My secret skill is to bring the best out of people, spotting their abilities and building on it.
I need movement, change and a general feeling of making a difference. Having a real impact on things.
I am the father of 2 boys, a fan of quotes and public speaking. I am a 40 yrs old guy with a small twist of craziness and eco-lifestyle.
After many years of learning leadership, I come to the conclusion that values are what really matters. Honesty, trust, empathy, kindness, directness, “walk the talk” approach and accountability is what drives my management style.
Wojciech Ułas

Manager, Kierownik projektów/programów, Trener zarządzania projektami

Od blisko 15 lat związany z technologią i zarządzaniem projektami. Stawia na ciągły rozwój kompetencji technicznych, równolegle do umiejętności związanych z zarządzaniem projektami, ludźmi i organizacjami. Obecnie pracuje jako manager w Intel Technology Poland, w grupie odpowiadającej za budowanie rozwiązań i tworzenie technologii z obszaru sztucznej inteligencji. Wcześniej zajmował się projektami z obszaru Autonomous Driving, Big Data oraz usług IT. Przed Intelem pracował w General Electric, głównie w sektorze finansowym. Podczas pracy w General Electric przez wiele lat zajmował się zarządzaniem projektami technologicznymi, pełnił role kierownika projektów/programów, portfolio managera, odpowiadał za dział zarządzania projektami IT w Banku BPH. Kolekcjoner branżowych certyfikatów z zarządzania projektami (PMI-PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, Prince2, ITIL). Zwolennik racjonalności w dopasowaniu procesów zarządczych do realnych potrzeb, entuzjasta zwinnych metodyk zaradzania projektami. Pasję do zarządzania projektami realizuje również jako trener szkoleń z zarządzania. Od wielu lat członek PMI Poland, wcześniej wolontariusz PMI Gdansk Branch, współorganizator pierwszych edycji konferencji NTPM. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Dariusz Zieliński

Kierownik projektów IT, Konsultant biznesowy

Od ponad 11 lat związany z realizacją oraz zarządzaniem projektami technologicznymi w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym. Posiada m.in. certyfikaty PMP, AgilePM oraz TOGAF (Level 1 oraz 2). Pasjonat wykorzystania metodyk zwinnych oraz łączenia zagadnień IT z aspektami biznesowymi. Realizował projekty w zakresie CRM, analizy procesów i systemów klasy BPM, bankowości elektronicznej, integracji IT, zarządzania informacją oraz migracją danych. Ma także doświadczenie w organizacji merytorycznego PMO dla dużych projektów transformacyjnych. Ze szczególnym uwzględnieniem rozwija swoje kompetencje i interesuje się automatyzacją oraz optymalizacją procesów biznesowych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W wolnym czasie interesuje się podróżami, socjologią, ekonomią oraz sportem. Miłośnik literatury sir Terry’ego Pratchett’a. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Maciej Mordaka

Kierownik Projektu. Trener

Kierownik projektów z doświadczeniem w branżach budowlanej, bezpieczeństwa drogowego i szeroko pojętego IT. Pasjonat ciągłego rozwoju i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, stale poszerzający swoją wiedzę w każdym obszarze, który go akurat zainteresuje. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Monika Podkowińska

Doświadczony Kierownik Projektu, Menadżer PMO, Mentor

Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, ekspert zarządzania projektami, posiada certyfikaty PMP, PRINCE2 Practitioner, P3O. Zdobyła blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych organizacjach z branży telekomunikacyjnej, finansowej oraz paliwowej. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju PMO oraz wdrażaniu standardów zarządzania projektami. Prowadziła projekty dotyczące m.in. finansowania banków, wdrażania produktów, optymalizacji procesów biznesowych jak i regulacyjne. Obecnie realizuje się jako trener wewnętrzny oraz mentor zarządzania projektami w jednej z największych grup kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z pasją wdraża kulturę zarządzania wiedzą i projektami, tworzy programy szkoleniowe oraz organizuje seminaria dla Kierowników Projektów. Aktywny członek i wolontariusz PMI PC oraz Fundacji Kronenberga. Kierownik Projektu I edycji Project Management Kids Camp 2014r. a następnie Wicedyrektor ds. Programów i Wydarzeń w Oddziale PMI Warszawa. Od czerwca 2016r. Członek Komisji Rewizyjnej PMI PC. Energię i inspiracje czerpie z egzotycznych podróży oraz spotkań z pasjonującymi ludźmi. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Michał Słaby

Menadżer PMO, doświadczony Kierownik Programów i Projektów

Od blisko 12 lat kieruje PMO, programami i projektami w sektorze usług finansowych, w głębi duszy niezmiennie inżynier (oprogramowania), w wolnych chwilach wolontariusz lokalnego oddziału Project Management Institute. Zwolennik pragmatycznego, pozbawionego nadmiernej ortodoksji i opartego na faktach podejścia do zarządzania projektami. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Certyfikowany Project Management Professional (PMP), PRINCE2 Professional i AgilePM. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Paweł Wachułka
Paweł Wachułka
Paweł Wachułka, były Członek Zarządu ds. Programów i Wydarzeń w PMI Poland Chapter, a wcześniej Dyrektor Zarządzający w PMI PC Oddział Gdańsk. Lider, certyfikowany Project Manager (SAFe RTE, PMP, PSM I, PRINCE2, ITIL Expert, Lean IT) z około 15 letnim doświadczeniem. 
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami software’owymi oraz infrastrukturalnymi, łącząc podejście zwinne i tradycyjne. Obecnie pełni rolę Execution Leadera w Nordea Bank Abp S.A., gdzie odpowiada za projekty i programy obejmujące tworzenie i rozwój systemów bankowych w krajach skandynawskich. Prowadził także projekt wdrożeniowy systemu SAP oraz uczestniczył w programie migracji banku Nordea Bank Polska do PKO Bank Polski. 
Silnie zmotywowany do osiągania celów i realizacji wymagań biznesowych. Otwarcie podejmuje decyzje przekształcając wizję w rzeczywistość, gotowy do wejścia w projekt we wszystkich etapach jego zaawansowania. Pracuje w środowiskach wielokulturowych, z wirtualnymi i rozproszonymi zespołami. 
Coach, trener, wolontariusz i aktywny działacz społeczny. Uprawia triathlon, jeździ na nartach i trenuje karate kyokushin.