I Edycja Programu Mentoringowego została zakończona!

O Programie Mentoringowym PMI PC

Celem Programu Mentoringowego PMI PC jest promowanie zarządzania projektami, rozwój kompetencji w oparciu o Trójkąt Talentów PMI oraz wyróżnienie pracy Wolontariuszy będących jednocześnie członkami PMI PC.

Program Mentoringowy jest owocem pracy nad potrzebami środowiska Kierowników Projektu – chęcią zdobycia wiedzy od najlepszych praktyków, rozwojem własnych umiejętności, budowaniem własnej ścieżki kariery oraz zdobywaniu nowego doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami.

Dlaczego warto wziąć udział w Programie?

Mentoring jest potężnym narzędziem osobistego rozwoju i umacniania pozycji zawodowej.
Jako Mentor i Mentee osiągniesz szereg korzyści, m.in:

Mentee

 • Możliwość współpracy z doświadczonym ekspertem w danej dziedzinie.
 • Nabycie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich.
 • Możliwość odkrycia siły własnego potencjału i rozwijania talentów.
 • Możliwość konfrontacji i analizy własnych pomysłów oraz perspektywiczne spojrzenie na rozwój ścieżki kariery.
 • Budowa cennej sieci kontaktów.

Mentor

 • Wniesienie merytorycznego wkładu w rozwój kompetencji Wolontariuszy PMI PC.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych.
 • Nauka nowych sposobów myślenia i działania w obszarze zarządzania projektami.
 • Możliwość uporządkowania i ustrukturalizowania posiadanej wiedzy.
 • Wzmocnienie umiejętności liderskich i komunikacyjnych.

Czym jest mentoring?

Mentoring jest ustrukturyzowaną relacją partnerską między Mentorem a Mentee. Polega na regularnych spotkaniach, w trakcie których Mentor (będący co do zasady osobą bardziej doświadczoną i posiadającą wyspecjalizowaną wiedzę w danej dziedzinie) wspiera i rozwija kompetencje Mentee. Mentoring nakierowany jest na likwidację luk kompetencyjnych oraz blokad zidentyfikowanych przez Mentee. Kluczowe w tej relacji pozostaje wzajemne zaufanie, zasada poufności, szacunku oraz zbudowanie wewnętrznej motywacji obu stron do samorozwoju, a także poszukiwania innych perspektyw spojrzenia na problematyczne zagadnienia.

Osiągnięte cele

Wymiana doświadczeń

Rozszerzone perspektywy

Porady i pomysły

Najskuteczniejszy mentoring opiera się na trafnej diagnostyce problemu, wyznaczeniu ogólnego
i szczegółowego celu prac, monitorowania postępów oraz ewaluacji poszczególnych etapów. Mentoring często utożsamiany jest mylnie z coachingiem. Główna różnica polega na tym, że w mentoringu korzysta się
z potencjału obu stron. Mentee koncentruje się na obszarach, które z jego punktu widzenia są istotne dla jego rozwoju, jednakże wiedza i doświadczenie Mentora stanowią zasób, z których para wspólnie czerpie. Mentor ma prawo udzielać porad i sugerować rozwiązania, a nie tylko zadawać szereg pytań otwartych naprowadzających na samodzielne wypracowanie rozwiązania.

Skuteczny mentoring opiera się na kilku zasadach odróżniających tę formę pracy od innych metod.

 • Mentee i Mentor są sobie równi. Ich wzajemna relacja opiera się na wzajemnej empatii, poszanowaniu poglądów i zaufaniu. Ocenianie nie jest wskazane. Mentor podąża za Mentee i poświęca poszczególnym kwestiom tyle czasu, ile tego wymaga Mentee.
 • Mentee podejmuje decyzje o wyborze tematu lub ostatecznie akceptuje wybór tematu. Rolą Mentora nie jest przekazanie całej posiadanej na dany temat wiedzy, a tylko poszczególnych jej elementów istotnych
  z punktu widzenia Mentee. Dobór zakresu, narzędzi i praktyk powinien być podyktowany osiągnięciem celu założonego przez Mentee.
 • Mentor pomaga zidentyfikować bariery w osiągnięciu celu, ale to Mentee decyduje, z których porad ostatecznie skorzysta.
 • Mentee jest źródłem rozwiązań, dlatego rolą Mentora nie jest dawanie rad. Mentor poprzez odwołanie do własnych doświadczeń oraz zadawanie wnikliwych pytań dociera do potencjału i zasobów Mentee, wydobywa je i motywuje do działania.
 • Celem mentoringu jest rozwój i działanie. Obie strony pragną rozwijać swój potencjał, stąd tak duży akcent kładzie się na wewnętrzną motywację

PARTNER MERYTORYCZNY PROGRAMU

Paweł Sopkowski

Ireneusz Zyzański

Jagoda Inglik

Coach Wise jest firmą dostarczającą profesjonalną wiedzę i usługi w zakresie szeroko rozumianego rozwoju ludzi, zespołów, a przez to organizacji. Koncentruje się na usługach coachingowych, mentoringowych i facylitacyjnych, które są kluczem do budowania osobistego przywództwa wszystkich osób, które z tych metod korzystają. Coach Wise działa w Polsce od 1998 roku, wcześniej pod marką Coach Wise i zrzesza profesjonalnych coachów, mentorów i konsultantów. Wszyscy coachowie Coach Wise posiadają akredytację ICF, z czego 15 osób na poziomie ICF PCC.

POZNAJ MENTORÓW 1. EDYCJI PROGRAMU

 • Americo Pinto
  Americo Pinto
 • Ewa Serwa
  Ewa Serwa
 • Michał Słaby
  Michał Słaby
 • Agnieszka Krogulec
  Agnieszka Krogulec
 • Michał Rączka
  Michał Rączka
 • Maria Zawadzka-Samoszuk
  Maria Zawadzka-Samoszuk
 • Monika Podkowińska
  Monika Podkowińska
 • Anna Erdmańska (Jaszczołt)
  Anna Erdmańska (Jaszczołt)
 • Tomasz Boiński
  Tomasz Boiński
 • Marek Łubiarz
  Marek Łubiarz
 • Piotr Szczerbiak
  Piotr Szczerbiak
 • Tomasz Łopaciński
  Tomasz Łopaciński
 • Aleksandra Błaszczuk
  Aleksandra Błaszczuk
 • Grzegorz Szałajko
  Grzegorz Szałajko
 • Maciej Łączny
  Maciej Łączny
 • Ewa Sońta
  Ewa Sońta
 • Piotr Ogonowski
  Piotr Ogonowski
 • Agnieszka M. Gasperini
  Agnieszka M. Gasperini
 • Paweł Wachułka
  Paweł Wachułka

TEAM PROGRAMU

Olga Kacprzak
Agnieszka Korgulec
Menu
Americo Pinto
PMP, is one of the main authorities in the PMO topic in the Americas, having more than 20 years of experience as an International Speaker, Consultant, Researcher, Executive and Author.
He is Chair at PMO Global Alliance, a worldwide community of PMO professionals, Professor at many universities in Americas and Europe, and a regular columnist at the PM World Magazine.
Americo Pinto received the PMI (project Management Institute) Distinguished Contribution Award in 2011, in Dallas, TX, for his contribution to the development of Project Management practices.
He led the 6-year research project that created the PMO VALUE RING, today, the most used methodology in the world to create, evaluate and monitor PMOs focused on value generation.
The PMO Global Awards, the largest awards in the world for PMOs, was created by Americo Pinto and counts with the participation of more than 500 professionals and companies from more them 100 countries.
All this significant set of experiences enables Americo Pinto to know deeply hundreds of project management and PMO success stories, which inspire the valuable insights that he shares in his speeches and workshops around the world.
Ewa Serwa

Project Portfolio Manager, Vice President of the Board at PMI Poland Chapter, UX-PM

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka, mentorka. Z projektami związana od ponad 10 lat. Zawodowo Project Portfolio Manager. Członek Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego w PMI PC. Doświadczona w projektach złożonych, międzynarodowych oraz wielodziedzinowych. Z pasją i zaangażowaniem łączy swoje umiejętności z celami biznesowymi. Redaktorka Strefy PMI, autorka tekstów. Twórczyni inicjatyw Women in Project Management oraz PMI Connect. Certyfikowana Project Manager, Executing UX. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Michał Słaby

Menadżer PMO, doświadczony Kierownik Programów i Projektów

Od blisko 12 lat kieruje PMO, programami i projektami w sektorze usług finansowych, w głębi duszy niezmiennie inżynier (oprogramowania), w wolnych chwilach wolontariusz lokalnego oddziału Project Management Institute. Zwolennik pragmatycznego, pozbawionego nadmiernej ortodoksji i opartego na faktach podejścia do zarządzania projektami. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Certyfikowany Project Management Professional (PMP), PRINCE2 Professional i AgilePM. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Agnieszka Krogulec

Past President PMI Poland Chapter, Doświadczony Project/Program Manager, PMO Manager, Trener, Mentor, Coach, Wykładowca

Ponad 18 lat profesjonalnego doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów i programów dla biznesu i IT, w tym w konsultingu w Deloitte oraz kierowania PMO. Główny zakres projektów: budowanie i wdrażanie nowych produktów, transformacja procesów biznesowych, fuzje i przejęcia, rozwój organizacji i kapitału ludzkiego. Główne branże: finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja, gas&oil, administracja publiczna. Od wielu lat blisko związana ze środowiskiem zarządzania projektami i promowaniem dobrych praktyk. Prezes Zarządu Project Management Institute Poland Chapter (2016-2018), wieloletni Członek Zarządu, a obecnie Doradca Zarządu PMI PC i European Chapter Cooperation Liaison. Asesor i członek jury konkursów oceniających najlepsze projekty i PMO w Polsce i na świecie (Dolina Krzemowa, Chiny, RPA). Inspirująca i zorientowana na rezultaty liderka. Entuzjastka społecznego przywództwa, zaangażowana w projekty tworzące nową jakość i zmieniające świat na lepszy, zgodnie z jej mottem: Bądź zmianą, którą chcesz widzieć na świecie. Członkini Vital Voices Poland Leadership & Mentoring Network. Miłośniczka gór, podróży, odkrywania nowych zakątków świata i kultur oraz tańców latynoamerykańskich. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Michał Rączka

Dyrektor IT

Michał Rączka, Wice Dyrektor ds. Strategii IT i Zarządzania Projektami w mBank S.A. W 2015 i 2016 zaliczony do grupy Top100 najbardziej wpływowych osób na rozwój zarządzania projektami. Asesor konkursu na najlepszy projekt roku w ramach International Project Management Association oraz Project Management Institute. Doradca Zarządu PMI Poland Chapter. Członek Rady Fundacji IT Leader Club Polska. Wykładowca na Executive MBA WSB, PAN i SGH oraz EY Academy of Business. Skuteczny lider i ekspert w zarządzaniu organizacją z doświadczeniem w branżach nowych technologii. Umiejętnie łączący cele biznesowe z technicznymi. Skupiony na wartości biznesowej. Doświadczony w zarządzaniu projektami o charakterystyce międzynarodowej oraz wielodziedzinowej. Wprowadza myślenie systemowe i zmiany w organizacji pracy biznesu i IT. Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na zespół realizujący projekt. Pasjonat Agile oraz zastosowania Lean w zarządzaniu IT. Prelegent na konferencjach. Wolontariusz. Mentor. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management)

Maria Zawadzka-Samoszuk
HR Business Partner; Trener biznesowy; Konsultant HR; Coach 
Maria Zawadzka-Samoszuk jest praktykiem HR wspierającym rozwój ludzi i organizacji.
Czternastoletnie doświadczenie HR-owe zdobywała w działach personalnych dużych organizacji oraz zarządzając własna firma konsultingową. 
Obecnie związana zawodowo z DPD Polska na stanowisku HR Business Partnera.
Jako trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: kompetencji menedżerskich, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. 
Jako konsultant doradza klientom biznesowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w działaniach dotyczących tworzenia narzędzi rozwoju potencjału pracowników, m.in. takich jak:  diagnoza oraz kształtowanie kultury organizacyjnej, budowa modeli kompetencyjnych, audyt kompetencji metodą Assessment Development Centre, zarządzanie talentami w organizacji, budowanie zespołów otwartych na współpracę. Jest autorką wielu programów dotyczących rozwoju kompetencji menadżerskich.
Monika Podkowińska

Doświadczony Kierownik Projektu, Menadżer PMO, Mentor

Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, ekspert zarządzania projektami, posiada certyfikaty PMP, PRINCE2 Practitioner, P3O. Zdobyła blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych organizacjach z branży telekomunikacyjnej, finansowej oraz paliwowej. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju PMO oraz wdrażaniu standardów zarządzania projektami. Prowadziła projekty dotyczące m.in. finansowania banków, wdrażania produktów, optymalizacji procesów biznesowych jak i regulacyjne. Obecnie realizuje się jako trener wewnętrzny oraz mentor zarządzania projektami w jednej z największych grup kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z pasją wdraża kulturę zarządzania wiedzą i projektami, tworzy programy szkoleniowe oraz organizuje seminaria dla Kierowników Projektów. Aktywny członek i wolontariusz PMI PC oraz Fundacji Kronenberga. Kierownik Projektu I edycji Project Management Kids Camp 2014r. a następnie Wicedyrektor ds. Programów i Wydarzeń w Oddziale PMI Warszawa. Od czerwca 2016r. Członek Komisji Rewizyjnej PMI PC. Energię i inspiracje czerpie z egzotycznych podróży oraz spotkań z pasjonującymi ludźmi. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Anna Erdmańska (Jaszczołt)

Kierownik projektów, programów, transformacji biznesowych. Mentor, prelegent, trener biznesu

Pasjonatka zarządzania projektami z doświadczeniem w branży finansowej i rynkach kapitałowych. Zarządzała projektami, programami i portfelami projektów w międzynarodowych korporacjach. Przewodziła zespołom z Azji, Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Pasjonuje ją budowanie wielokulturowych, zróżnicowanych zespołów projektowych. Wierzy, że w pracy zespołowej tkwi siła działań projektowych. Prowadząc projekty rozwijające centra usług wspólnych w Polsce, zarządzała wieloma projektami tranzycji, w tym m.in. z następujących krajów: Irlandia, Luxemburg, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Ukraina, Kazachstan, Rosja, Polska. Autorka licznych artykułów w czasopismach branżowych, m.in. Strefa PMI oraz Magazyn Zarządzanie Projektami. Pracuje nad doktoratem z zarządzania projektami globalnymi. Współpracowała z Project Management Institute, pełniąc rolę Vice Dyrektora do Spraw Marketingu w Oddziale Gdańskim, a następnie Członka Zarządu do Spraw Kontaktów z Biznesem i Sponsorami w jednostce centralnej Poland Chapter. Pisze bloga: zarzadzam-projektami.pl Od czasu do czasu zamienia się w łowcę certyfikatów celem potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Do tej pory zdobyła następujące tytuły: Project Management Professional, Professional Scrum Master, PRINCE2 Foundation, Professional Scrum Product Owner, Agile Project Management Foundation. We współpracy z PMQ.PL prowadzi projekty, programy, transformacje biznesowe. Dostraja procesy zarządzania projektami. Rozwija kompetencje zespołów projektowych. Pracuje z zarządami nad formułowaniem strategii organizacji oraz jej wdrażaniem. Ania poza pracą realizuje się jako mama dwójki córeczek. Biega, podróżuje, gotuje i jeździ na rowerze. Uwielbia uczyć się języków obcych. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management)

Tomasz Boiński

Starszy Kierownik Projektów IT/Transformacyjnych

Ekspert Zarządzania Projektami (podejście tradycyjne i zwinne), praktyk Agile/Lean IT, entuzjasta Management 3.0, Spiritus Movens transformacji organizacyjnej i systemowej. Project Manager z powołania – informatyk z wykształcenia. Z zarządzaniem projektami oraz informatyką ściśle związany od wielu lat (10+), stale rozwija kompetencje oraz zdobywa doświadczenie. W ciągu tego czasu przeszedł ścieżkę kariery od analityka, administratora, programisty, architekta rozwiązań IT do Kierownika Projektu, Programu, Portfela – zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach. Posiada szereg certyfikatów zawodowych i branżowych. Zawodowo i nie tylko, entuzjasta zwinnego (Agile) podejścia projektowego oraz Management 3.0; synergii metod i standardów. Orędownik dobrych praktyk projektowych, ciągłego doskonalenia, szeroko pojętej „doskonałości projektowej”. Praktyk Agile/Lean IT – “Agile Mindset” stawia na pierwszym miejscu. Wolontariusz (PMI PC). Mentor. Aktualnie pracuje w mBank S.A. jako Starszy Kierownik Projektów IT oraz transformacyjnych. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Marek Łubiarz
Entuzjasta i propagator ładu projektowego – profesjonalnego, uporządkowanego zarządzania projektami, programami i portfelami dla realizacji celów biznesowych organizacji. Zwolennik i praktyk efektywnego wykorzystywania podejścia tradycyjnego i zwinnego dostosowanego do potrzeb projektu i organizacji.
Doświadczony Kierownik Projektu, szef zespołu, menedżer, trener, mentor z ponad 25-letnim doświadczeniem w skutecznym zarządzaniu projektami i na stanowiskach kierowniczych w branży ICT.
Był Ekspertem ds. Projektów Strategicznych w Orange Polska w jednostce organizacyjnej monitorującej realizację najważniejszych projektów.
Zarządzał Obszarem Biznesowym Ład Projektowy w CTPartners SA i odpowiadał za całokształt szkoleń i projektów doradczych z obszaru zarządzania ładem projektowym.
Współpracował z firmą PM Experts prowadząc szkolenia oraz pomagając klientom w tworzeniu i wdrażaniu procesów zarządzania projektami oraz organizowaniu i optymalizacji działań Project Management Office.
Zajmował stanowisko Dyrektora Biura IT w Softbank S.A. tworząc i wdrażając metodykę zarządzania projektami, pracował w Unisys Polska sp. z o.o. kolejno na stanowiskach: Kierownik Projektu, Information Services Manager oraz Practice Director. W latach poprzedzających zajmował się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych w rolach Software Support Konsultant, projektant i programista.
Podróżnik, amator fotograf, miłośnik czytania i słuchania dobrej muzyki.
Piotr Szczerbiak

Doświadczony Kierownik Programów i Projektów, Menadżer zarządzania portfelem projektów, Trener

Przez ostatnie kilka lat uruchamia i rozwija biura zarządzania projektami w globalnych i regionalnych organizacjach o rożnych kulturach organizacyjnych, starając się propagować praktyczne podejścia i rozwiązania. Wspiera Kierowników Projektów w rozwoju. Wcześniej przez ponad 15 lat zebrał doświadczenie w zarządzaniu programami i projektami wprowadzania nowych produktów i usług, uruchamiania nowych jednostek biznesowych, wdrożeń IT. Zrealizował duże (ale nie tylko) projekty zarówno dostarczające rozwiązania dla zewnętrznych klientów (IT, logistyka, inne) jak i projekty wewnętrzne (zmiany biznesowe, nowe produkty i systemy). Certyfikowany trener w zakresie kompetencji miękkich, MBA, MSP Practitioner, PMP, PRINCE2 Practitioner, P3O, AgilePM. A w dawnych, dawnych czasach inżynier-konstruktor lotniczy 🙂 Pasjonat wdrażania rozwiązań Teorii Ograniczeń / CCPM w projektach oraz rowerowych wyjazdów. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Tomasz Łopaciński

Global PMO Lead

20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektem oraz portfelem projektów. Praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektem, portfelem i biurem projektów z perspektywy organizacji realizujących projekty na rzecz klienta zewnętrznego jak i organizacji realizującej projekty na potrzeby własne. Doświadczenie w pracy z zespołami wirtualnymi pracującymi w różnych strefach czasowych. Doświadczenie w roli Mentora w programach mentoringowych globalnej organizacji. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership)

Aleksandra Błaszczuk

Global PMO Lead

Aleksandra Błaszczuk pracuje jako Global PMO Lead, posiada 13 lat doświadczenia jako Project Manager w międzynarodowej instytucji finansowej w obszarze IT oraz w działach operacyjnych, od 2010 posiada certyfikację PMP. Działała aktywnie jako wolontariusz w PMI Poland Chapter. Ukończyła SGH i Zarządzanie Projektami na Politechnice Warszawskiej. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Grzegorz Szałajko

Doradca strategiczny, Konsultant, Trener

Wspiera organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Wiodący edytor międzynarodowego standardu IPMA Project Excellence Baseline. Współzałożyciel PMI Poland Chapter oraz jego wrocławskiego oddziału. Ceniony trener i wykładowca w programach MBA i Executive MBA. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Maciej Łączny
I was a leader ever since I remember, a PM at heart. In elementary school, high school and during studies.
In my professional life, I led local and international projects, worked with waterfall, agile techniques and above all – hybrid. I worked as a manager and project manager on various projects in many different fields. Starting from classic IT projects, medical and telemedicine, events, car launches, improvement projects, gaming projects, org structure, business relationship projects, ERP, hiring projects. I managed teams of up 30 direct reports and was responsible for 200+ organizations. My secret skill is to bring the best out of people, spotting their abilities and building on it.
I need movement, change and a general feeling of making a difference. Having a real impact on things.
I am the father of 2 boys, a fan of quotes and public speaking. I am a 40 yrs old guy with a small twist of craziness and eco-lifestyle.
After many years of learning leadership, I come to the conclusion that values are what really matters. Honesty, trust, empathy, kindness, directness, “walk the talk” approach and accountability is what drives my management style.
Ewa Sońta

Kierownik Projektu, Trener biznesowy, Researcher

Jestem doświadczoną i zmotywowaną do rozwoju osobą, ekspertem w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Posiadam 15 letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym w zakresie realizacji projektów na styku IT oraz biznesu dla branż: finansowej, usługowej oraz paliwowej. Kluczowe kompetencje: • Zarządzanie projektami i PMO poparte certyfikatami PMP, Prince2, MSP. • Przełożenie strategii na działania operacyjne – wiedza ekspercka praktyczna i teoretyczna poparta dwoma publikacjami książkowymi. • Wdrażanie metodyk zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą w organizacjach • Doświadczenie w budowaniu i kierowaniu zespołem. • Umiejętność organizacji pracy w środowisku wielozadaniowym. • Bardzo dobry warsztat trenerski i prezentacyjny. • Znajomość problemów i wyzwań branży paliwowo-energetycznej. Prowadzę wykłady z Zarządzania Projektami IT oraz Zarządzania (w języku niemieckim). Tworzę i zarządzam Programem Innowacji dla studentów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem Mentorem w programie MIT Enterprise Forum Poland. Interesuje się literaturą biznesową, innowacyjnymi technikami budowania programów edukacyjnych, metodykami rozwoju startupów. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Piotr Ogonowski

Doświadczony Menadżer i Wykładowca zarządzania

Autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz budowy organizacji projektowych. Wspierał reorganizację ponad 20 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; w 2010r wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE. Certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca PCM, RUP i Agile, trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą i Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego i studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Absolwent studiów doktoranckich na ALK w zakresie Zarządzania Strategicznego. Obecnie pracuje jako Manager w PwC. Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Agnieszka M. Gasperini

Konsultant biznesowy, Trener, Coach

Agnieszka Gasperini jest Kierownikiem Projektów (PMP) z 18 – letnim doświadczeniem i znajomością 6 języków obcych. Karierę zawodową rozpoczęła w Siemens AG w 1999 roku. Agnieszka jest członkiem założycielem PMI Poland Chapter od 2002 roku. Prowadzi własną firmę Leader Tango, która w innowacyjny sposób łączy świat Przywództwa i Tanga Argentyńskiego (www.leadertango.com). Wspierane obszary kompetencji z Trójkąta Talentów PMI: – Przywództwo (Leadership) – Strategia i zarządzanie biznesem (Strategic and Business Management) – Zarządzanie Projektem (Technical Project Management)

Paweł Wachułka
Paweł Wachułka, były Członek Zarządu ds. Programów i Wydarzeń w PMI Poland Chapter, a wcześniej Dyrektor Zarządzający w PMI PC Oddział Gdańsk. Lider, certyfikowany Project Manager (SAFe RTE, PMP, PSM I, PRINCE2, ITIL Expert, Lean IT) z około 15 letnim doświadczeniem. 
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami software’owymi oraz infrastrukturalnymi, łącząc podejście zwinne i tradycyjne. Obecnie pełni rolę Execution Leadera w Nordea Bank Abp S.A., gdzie odpowiada za projekty i programy obejmujące tworzenie i rozwój systemów bankowych w krajach skandynawskich. Prowadził także projekt wdrożeniowy systemu SAP oraz uczestniczył w programie migracji banku Nordea Bank Polska do PKO Bank Polski. 
Silnie zmotywowany do osiągania celów i realizacji wymagań biznesowych. Otwarcie podejmuje decyzje przekształcając wizję w rzeczywistość, gotowy do wejścia w projekt we wszystkich etapach jego zaawansowania. Pracuje w środowiskach wielokulturowych, z wirtualnymi i rozproszonymi zespołami. 
Coach, trener, wolontariusz i aktywny działacz społeczny. Uprawia triathlon, jeździ na nartach i trenuje karate kyokushin.